:  

Unaccompanied Asylum Seeking Children - 2015-16

An annual review of Unaccompanied Asylum Seeking Children within the City of Cardiff Council including age assessments and legal proceedings.

Enw Arddangos

Enw Plant sy’n ceisio Lloches ar eu pennau eu hunan

Disgrifiad

Adolygiad o Blant Ar Eu Pennau Eu Hunain Yn Ceisio Lloches yng Nghyngor Dinas Caerdydd gan gynnwys asesiadau oedran ac achosion cyfreithiol.

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Unaccompanied Asylum Seeking Children - 2015-16.csvUnaccompanied Asylum Seeking Children - 2015-16N/A2015-16
Unaccompanied Asylum Seeking Children - 2015-16.pdfUnaccompanied Asylum Seeking Children - 2015-16N/A2015-16
Unaccompanied Asylum Seeking Children - 2015-16.xlsxUnaccompanied Asylum Seeking Children - 2015-16N/A2015-16