:  

Ward Waste Collection Dates Update 2 2016

Recycling is collected every week in green bags.  Food waste collected every week in brown kerbside caddies.  General waste and Garden waste is collected less often.  The containers used for general waste and garden waste is dependent on your property type. Collection days may change if there is  a bank holiday.  Further information can be found at https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Rubbish-and-recycling/When-are-my-bins-collected/Pages/default.aspx#wcc

Enw Arddangos

Rheoli Gwastraff – Casgliadau Ward

Disgrifiad

Cesglir ailgylchu bob wythnos mewn bagiau gwyrdd. Cesglir gwastraff bwyd bob wythnos mewn cadis brown wrth ymyl y ffordd. Caiff gwastraff cyffredinol a gwastraff gardd ei gasglu’n llai aml. Mae’r cynwysyddion a ddefnyddir ar gyfer gwastraff cyffredinol a gwastraff gardd yn ddibynnol ar y math o eiddo sydd gennych. Mae’n bosibl y bydd diwrnodau casglu yn newid os bydd gŵyl banc. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Sbwriel-ac-ailgylchu/Pryd-gaiff-fy-miniau-eu-casglu/Pages/default.aspx

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Ward Waste Collection Dates Update 2 2016.csvWard Waste Collection Dates Update 2 2016N/A2016
Ward Waste Collection Dates Update 2 2016.xlsxWard Waste Collection Dates Update 2 2016N/A2016