:  

Private Equity - Quarter 2 - 2022-23

All Cardiff Council's Private Equity Funds. This list includes, specifically, Commitment, Contribution Value and Internal Rate of Return.

Enw Arddangos

Holl Gronfeydd Ecwiti Preifat

Disgrifiad

<div class="ExternalClass64E84565BFBB437BBFFC43E4B1BBC4E4">Holl Gronfeydd Ecwiti Preifat Cyngor Caerdydd. Mae’r rhestr yn cynnwys, yn benodol, Ymrwymiad, Gwerth Cyfraniadau a Chyfradd Dychwelyd Fewnol.</div>

Description.

All Cardiff Council's Private Equity Funds. This list includes, specifically, Commitment, Contribution Value and Internal Rate of Return.

View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Private Equity 30 September 2022 Final.xlsxPrivate Equity 30 September 2022 FinalQ22022