:  

Allotment Sites - 2023

Enw Arddangos

Safleoedd Rhandiroedd

Disgrifiad

<div class="ExternalClass5EED93B581354CF49201CE89CFAFE5F8">Mae gan Gaerdydd 28 o safleoedd rhandir gweithredol gyda dros 2,000 o leiniau â thenantiaid. Mae galw uchel am randiroedd. Mae’r set data hwn yn rhoi rhestr o safleoedd rhandir gan gynnwys y rhai a reolir gan Gyngor Sir Caerdydd a'r rhai a gaiff eu hunanreoli.&#160; Mae’r data yn cynnwys Enw’r Safle, Cyfeiriad ac Adran Etholiadol&#160; Gellir cael gwybodaeth bellach yma gan Gaerdydd 28 o safleoedd rhandir gweithredol gyda dros 2,000 o leiniau â thenantiaid. Mae galw uchel am randiroedd. Mae’r set data hwn yn rhoi rhestr o safleoedd rhandir gan gynnwys y rhai a reolir gan Gyngor Sir Caerdydd a'r rhai a gaiff eu hunanreoli.&#160; Mae’r data yn cynnwys Enw’r Safle, Cyfeiriad ac Adran Etholiadol&#160; Gellir cael gwybodaeth bellach yma https&#58;//www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Hamdden-parciau-a-diwylliant/Rhandiroedd/Pages/default.aspx&#160;&#160;&#160;&#160;</div>

Description.

has 28 active allotment sites with over 2,000 tenanted plots. Allotments are in high demand. This data set provides a list of allotment sites including those managed by the Cardiff City Council and those self-managed. The data includes Site Name, Address and Electoral Division. Further information can be accessed has 28 active allotment sites with over 2,000 tenanted plots. Allotments are in high demand. This data set provides a list of allotment sites including those managed by the Cardiff City Council and those self-managed. The data includes Site Name, Address and Electoral Division. Further information can be accessed https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Leisure-parks-and-culture/Allotments/Pages/default.aspx

View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Allotment Sites - November 2023.xlsxAllotment Sites - November 2023N/A2023