:  

Cemeteries and Cremetoria 2023-24

Enw Arddangos

Mynwentydd ac Amlosgfeydd

Disgrifiad

<div class="ExternalClass706BB581CB3E46909FB523EC26553310">​Mae Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd yn rhan o Gyngor Dinas Caerdydd. Rydym yn gweithredu amlosgfa Caerdydd yn Nraenen Pen-Y-Graig a 7 mynwent yng Nghaerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth gan gynnwys oriau agor yma&#58; https&#58;//cardiffbereavement.co.uk/cy/mynwentydd/</div>

Description.

​Cardiff Bereavement Services is part of the City of Cardiff Council. We operate Cardiff Crematorium at Thornhill and 7 cemeteries in Cardiff. Further information including opening times can be accessed here: https://cardiffbereavement.co.uk/cemeteries/

View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Cemeteries and Crematoria 2023-24.xlsxCemeteries and Crematoria 2023-24N/A2023