:  

Benefit Claims 2016-17

A total figure of benefit claims broken down by benefit, including Housing Revenue Accounts Rent Rebate Expenditure, Rent Allowance Expenditure and Council Tax Reduction Expenditure

Enw Arddangos

Hawliadau Budd-daliadau

Disgrifiad

Cyfanswm o hawliadau budd-daliadau a ddadansoddir yn ôl budd-dal ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-2015, gan gynnwys Gwariant ar Ad-daliadau Rhent Cyfrifon Refeniw Tai

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Benefit Claims 2016-17.pdfBenefit Claims 2016-17N/A2016-17
Benefit Claims 2016-17.csvBenefit Claims 2016-17N/A2016-17
Benefit Claims 2016-17.xlsxBenefit Claims 2016-17N/A2016-17