:  

Allotment Sites - April 2020

28 active allotment sites with over 2,000 tenanted plots. Allotments are in high demand. This data set provides a list of allotment sites including those managed by the Cardiff City Council and those self-managed. The data includes Site Name, Address and Electoral Division. Further information can be accessed has 28 active allotment sites with over 2,000 tenanted plots. Allotments are in high demand. This data set provides a list of allotment sites including those managed by the Cardiff City Council and those self-managed. The data includes Site Name, Address and Electoral Division. Further information can be accessed https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Leisure-parks-and-culture/Allotments/Pages/default.aspx

Enw Arddangos

Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Disgrifiad

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Allotment Sites - April 2020.xlsxAllotment Sites - April 2020N/A2020