:  

Business Rates - Closed Accounts with Credits - Update 2020-21

​This includes primary liable party name, full property address, post code, outstanding debt and account end date. Please note all entries for less than £1.00 have already been removed and for data protection purposes any personal information has been redacted.

Enw Arddangos

Cyfraddau Busnes – Cyfrifon wedi’u cau gyda chredydau

Disgrifiad

Mae hyn yn cynnwys enw'r prif barti sy’n atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post y ddyled sy’n ddyledus a dyddiad diwedd y cyfrif.                Sylwer, cafodd pob cofnod am lai na £1.00 eu dileu eisoes ac at ddibenion diogelu data ni chafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Business Rates - Closed Accounts with Credits - Update 1 2020-21.xlsxBusiness Rates - Closed Accounts with Credits - Update 1 2020-21N/A2020