:  

Benefit Claims 2018-2019

A total figure of benefit claims broken down by benefit for financial year 2014-2015,  including Housing Revenue Accounts Rent Rebate Expenditure, Rent Allowance Expenditure and Council Tax Reduction Expenditure

Enw Arddangos

Hawliadau Budd-daliadau

Disgrifiad

​Cyfanswm o hawliadau budd-daliadau a ddadansoddir yn ôl budd-dal ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-2015, gan gynnwys Gwariant ar Ad-daliadau Rhent Cyfrifon Refeniw Tai

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Benefit Claims 2018-19.xlsxBenefit Claims 2018-19N/A2019