:  

Business Rates - Mandatory or Discretionary Rate Relief - Update 1 2020-21

All properties in receipt of mandatory or discretionary rate relief including primary liable party name, full property address, postcode, current relief type, current relief award start date. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.

Enw Arddangos

Cyfraddau Busnes- Rhyddhad Cyfradd Mandadol neu yn ôl Disgresiwn

Disgrifiad

Pob eiddo sy’n derbyn rhyddhad trethi mandadol neu ddewisol gan gynnwys enw’r prif barti, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post, math y rhyddhad presennol, dyddiad cychwyn y dyfarniad rhyddhad presennol.  Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Business Rates - Mandatory or Discretionary Rate Relief - Update 1 2020-21.xlsxBusiness Rates - Mandatory or Discretionary Rate Relief - Update 1 2020-21N/A2020