:  

Business Rates - Write Ons - Update 1 2020-21

This includes primary liable party name, full property address, transaction entry date, entry amount, account end date, entry to year, transaction class, and transaction code. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.

Enw Arddangos

Cyfraddau Busnes – Ysgrifennu Ymlaen

Disgrifiad

Mae hyn yn cynnwys enw’r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, dyddiad cofnodi'r trafodyn, cyfanswm y cofnod, dyddiad diwedd y cyfrif, cofnod i'r flwyddyn, dosbarth y trafodyn a chod y trafodyn. Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Business Rates - Write Ons - Update 1 2020-21.xlsxBusiness Rates - Write Ons - Update 1 2020-21N/A2020