:  

Cardiff Council Dataset Register - Quarter 2 2016-17

This is a comprehensive list of all datasets currently published by the City of Cardiff Council. Each dataset is published in a machine readable format and can be reused as required (subject to the terms outlined in the Open Government Licence)

Enw Arddangos

Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Disgrifiad

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Cardiff Council Dataset Register - Quarter 2 2016-17.csvCardiff Council Dataset Register - Quarter 2 2016-17Q22016-17
Cardiff Council Dataset Register - Quarter 2 2016-17.xlsxCardiff Council Dataset Register - Quarter 2 2016-17Q22016-17