:  

CCTV Devices 2015-16

A list of all CCTV devices operated within the City of Cardiff, this includes the type, location, directorate and purpose.

Enw Arddangos

Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Disgrifiad

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
CCTV Devices 2015-16.csvCCTV Devices 2015-16N/A2015-16
CCTV Devices 2015-16.pdfCCTV Devices 2015-16N/A2015-16
CCTV Devices 2015-16.xlsxCCTV Devices 2015-16N/A2015-16