:  

Cemeteries and Crematoria 2014-15

Cardiff Bereavement Services is part of the City of Cardiff Council. We operate Cardiff Crematorium at Thornhill and 7 cemeteries in Cardiff. Further information including opening times can be accessed here: https://cardiffbereavement.co.uk/cemeteries/

Enw Arddangos

Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Disgrifiad

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Cemeteries and Crematoria.csvCemeteries and CrematoriaQ12014-15
Cemeteries and Crematoria.pdfCemeteries and CrematoriaQ12014-15
Cemeteries and Crematoria.xlsxCemeteries and CrematoriaQ12014-15