:  

City Centre Footfall 2005 - 2013

A total figure of footfall to Cardiff City Council from 2005-2013 before the data set was introduced.

Enw Arddangos

Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Disgrifiad

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
City Centre Footfall 2005 - 2013.csvCity Centre Footfall 2005 - 2013N/A2005-2013
City Centre Footfall 2005 - 2013.pdfCity Centre Footfall 2005 - 2013N/A2005-2013
City Centre Footfall 2005 - 2013.xlsxCity Centre Footfall 2005 - 2013N/A2005-2013