:  

Contract Register - Update 1 2018

Cardiff Council has developed a Contract and Framework Calendar which provides a list of all the Council's current contracts and frameworks, including framework arrangements established by the Welsh Purchasing Consortium (WPC)​​​​​​​​​. This list of contracts is aimed to provide current and prospective suppliers and contractors with an idea of the variety of goods, services and works that the council buys. This list is to demonstrate the council's current contracts and frameworks. This does not provide a like-for-like guarantee that the same goods, services or works will be tendered again upon contract expiry.

Enw Arddangos

Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol

Disgrifiad

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Cofrestr Contractau - Diweddariad 1 2018.pdfCofrestr Contractau - Diweddariad 1 2018N/A2018
Contract Register - Update 1 2018.pdfContract Register - Update 1 2018N/A2018