:  

Council Managed Allotment Sites 2015-16

Cardiff has 28 active allotment sites with over 2,000 tenanted plots. Allotments are in high demand. This data set provides a list of allotment sites including those managed by the Cardiff City Council and those self-managed. The data includes Site Name, Address and Electoral Division. Further information can be accessed: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Leisure-parks-and-culture/Allotments/Pages/default.aspx

Enw Arddangos

Safleoedd Rhandiroedd

Disgrifiad

Mae gan Gaerdydd 28 o safleoedd rhandir gweithredol gyda dros 2,000 o leiniau â thenantiaid. Mae galw uchel am randiroedd. Mae’r set data hwn yn rhoi rhestr o safleoedd rhandir gan gynnwys y rhai a reolir gan Gyngor Sir Caerdydd a'r rhai a gaiff eu hunanreoli. Mae’r data yn cynnwys Enw’r Safle, Cyfeiriad ac Adran Etholiadol Gellir cael gwybodaeth bellach yma gan Gaerdydd 28 o safleoedd rhandir gweithredol gyda dros 2,000 o leiniau â thenantiaid. Mae galw uchel am randiroedd. Mae’r set data hwn yn rhoi rhestr o safleoedd rhandir gan gynnwys y rhai a reolir gan Gyngor Sir Caerdydd a'r rhai a gaiff eu hunanreoli. Mae’r data yn cynnwys Enw’r Safle, Cyfeiriad ac Adran Etholiadol Gellir cael gwybodaeth bellach yma https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Hamdden-parciau-a-diwylliant/Rhandiroedd/Pages/default.aspx

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Council Managed Allotment Sites 2015-16.csvCouncil Managed Allotment Sites 2015-16N/A2015-16
Council Managed Allotment Sites 2015-16.pdfCouncil Managed Allotment Sites 2015-16N/A2015-16
Council Managed Allotment Sites 2015-16.xlsxCouncil Managed Allotment Sites 2015-16N/A2015-16