:  

Benefit Claims 2015-16

A total figure of benefit claims broken down by benefit, including Housing Revenue Accounts Rent Rebate Expenditure, Rent Allowance Expenditure and Council Tax Reduction Expenditure

Enw Arddangos

Hawliadau Budd-daliadau

Disgrifiad

Cyfanswm o hawliadau budd-daliadau a ddadansoddir yn ôl budd-dal ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-2015, gan gynnwys Gwariant ar Ad-daliadau Rhent Cyfrifon Refeniw Tai

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Benefit Claim 2015-16.pdfBenefit Claim 2015-16N/A2015-16
Benefit Claim 2015-16.xlsxBenefit Claim 2015-16N/A2015-16
Benefit Claims 2015-16.csvBenefit Claims 2015-16N/A2015-16