:  

Council Properties Under Occupation 2017-18

A list of all Cardiff City Council owned properties which are deemed to be under occupation. The dataset shows properties by area, postcode sector and the number of bedrooms for each property.

Enw Arddangos

Eiddo’r Cyngor o dan Feddiannaeth

Disgrifiad

Rhestr o’r holl eiddo a berchnogir gan Gyngor Dinas Caerdydd yr ystyrir eu bod o dan feddiannaeth. Mae’r set data yn dangos eiddo yn ôl ardal, sector cod post a nifer yr ystafelloedd gwely ar gyfer pob eiddo.

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Council Properties Under Occupation 2017-18.csvCouncil Properties Under Occupation 2017-18N/A2017-18
Council Properties Under Occupation 2017-18.xlsxCouncil Properties Under Occupation 2017-18N/A2017-18
Council Properties Under Occupation 2017-18.pdfCouncil Properties Under Occupation 2017-18N/A2017-18