:  

Council Tax Band Charges 2015-16

A dataset providing details of Council Tax band charges by financial year. The amount of Council Tax you pay depends on which area of Cardiff you live in and which valuation band your property is in. The valuation band is determined by the Valuation Office Agency. Further information can be found on their website. Further information relating to Council Tax can be accessed here: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Council-tax/Pages/default.aspx

Enw Arddangos

Taliadau Bandiau’r Dreth Gyngor

Disgrifiad

Set data sy’n rhoi manylion o newidiadau taliadau bandiau’r Dreth Gyngor yn ôl blwyddyn ariannol. Mae cyfanswm y Dreth Gyngor rydych yn ei dalu yn dibynnu ar ym mha ardal yng Nghaerdydd rydych yn byw ac ym mha fand prisio y mae eich eiddo.&nbsp; Pennir y band prisio gan Asiantaeth Y Swyddfa Brisio Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan. Gellir cael rhagor o wybodaeth sy’n perthyn i’r Dreth Gyngor yma: <a href="https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Y-Dreth-Gyngor/Pages/default.aspx">https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Y-Dreth-Gyngor/Pages/default.aspx</a>

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Council Tax Band Charges.pdfCouncil Tax Band ChargesQ12015-16
Council Tax Band Charges.odsCouncil Tax Band ChargesQ12015-16
Council Tax Band Charges.xlsxCouncil Tax Band ChargesQ12015-16