:  

Grit Bin Locations - 2016

Grit bins are provided for use by members of the public and also the emergency services on the adopted highway. We will provide a salt container where a need has been identified on routes that are not on the pre-salting network. This list details locations of grit bins within the City of Cardiff. Further information relating to Winter Maintenance can be accessed here: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/Winter-maintenance/Pages/Winter-maintenance.aspx

Enw Arddangos

Lleoliadau biniau graean

Disgrifiad

Darperir biniau graean i’w defnyddio gan aelodau’r cyhoedd a’r gwasanaethau brys ar y briffordd fabwysiedig. Byddwn yn darparu cynhwysydd halen lle y nodwyd angen ar lwybrau nad ydynt ar y rhwydwaith graeanu ymlaen llaw. Mae’r rhestr yn rhoi manylion o leoliadau biniau graean o fewn Dinas Caerdydd. Gellir cael ragor o wybodaeth sy’n perthyn i Gynnal a Chadw yn y Gaeaf yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Parcio-Ffyrdd-a-Theithio/Gwaith-Cynnal-a-Chadw-Ffyrdd-yn-y-Gaeaf/Pages/Gwaith-Cynnal-a-Chadw-Ffyrdd-yn-y-Gaeaf.aspx

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Grit Bin Locations - 2016.xlsGrit Bin Locations - 2016N/A2016