:  

Libraries Footfall - 2016

Footfall for all libraries within the City of Cardiff broken down by month for calendar year. Further information regarding Library Services can be accessed here: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Libraries-and-archives/Pages/default.aspx

Enw Arddangos

Ymwelwyr â’r Llyfrgelloedd

Disgrifiad

Dadansoddiad o nifer yr ymwelwyr â’r holl llyfrgelloedd o fewn Dinas Caerdydd yn ôl mis ar gyfer blwyddyn calendr. Gellir cael rhagor o wybodaeth am Wasanaethau Llyfrgelloedd yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Pages/default.aspx

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Libraries Footfall - 2016.csvLibraries Footfall - 2016N/A2016
Libraries Footfall - 2016.pdfLibraries Footfall - 2016N/A2016
Libraries Footfall - 2016.xlsxLibraries Footfall - 2016N/A2016