:  

Moving Traffic Offences Quarter 4 2015-16

A list of all moving traffic offences issued within the quarter including bus lane fines and yellow box junction fines. This information is broken down per week and includes the location of the offence.

Enw Arddangos

Troseddau Traffig sy’n symud

Disgrifiad

Rhestr o’r holl droseddau traffig sy’n symud a ddosbarthwyd o fewn y chwarter gan gynnwys dirwyon lôn fysus a dirwyon cyffyrdd blwch melyn. Dadansoddir y wybodaeth hon yn ôl wythnos ac mae’n cynnwys lleoliad y drosedd. Mae’r gyfres ddata hon wedi’i hymneilltuo bellach ac yn parhau yn y gyfres ddata ‘Hysbysiadau Tâl Cosb – Troseddau Traffig sy’n Symud a Pharcio.

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Moving Traffic Offences Quarter 4 2015-16.csvMoving Traffic Offences Quarter 4 2015-16Q42015-16
Moving Traffic Offences Quarter 4 2015-16.pdfMoving Traffic Offences Quarter 4 2015-16Q42015-16
Moving Traffic Offences Quarter 4 2015-16.xlsxMoving Traffic Offences Quarter 4 2015-16Q42015-16