:  

Neighbourhood Services Enforcement - 2011-12 - 2016-17

A breakdown of all neighbourhood service enforcement notices issued within each financial year. This is broken down by offence, the Fixed Penalty Notice (FPN) amount, total number of FPN's issued, income generated, whether the FPN has been paid or not and also any legal action, if taken. This data set includes historic information dating back to 1st April 2011. Future datasets will be updated quarterly.

Enw Arddangos

Gorfodi Gwasanaethau Cymdogaethau

Disgrifiad

Dadansoddiad o’r holl hysbysiadau gorfodi gwasanaethau cymdogaethau a gyhoeddwyd o fewn pob blwyddyn ariannol. Dadansoddir hyn yn ôl trosedd, cyfanswm yr Hysbysiad Cosb Benodedig (HCB), cyfanswm y nifer o HCB a ddosbarthwyd, yr incwm a grëwyd, a dalwyd yr HCB neu beidio a hefyd unrhyw gamau cyfreithiol, os y’u cymerwyd. Mae’r set data hwn yn cynnwys gwybodaeth hanesyddol sy’n dyddio yn ôl i 1 Ebrill 2011. Caiff setiau data eu diweddaru'n chwarterol.

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Neighbourhood Services Enforcement - 2011-12 - 2016-17.csvNeighbourhood Services Enforcement - 2011-12 - 2016-17Q42011-12 - 2016-17
Neighbourhood Services Enforcement - 2011-12 - 2016-17.xlsxNeighbourhood Services Enforcement - 2011-12 - 2016-17Q42011-12 - 2016-17