:  

Neighbourhood Services Enforcement - Quarter 1 2017-18

A breakdown of all neighbourhood service enforcement notices issued within each financial year. This is broken down by offence, the Fixed Penalty Notice (FPN) amount, total number of FPN's issued, income generated, whether the FPN has been paid or not and also any legal action, if taken.

Enw Arddangos

Gorfodi Gwasanaethau Cymdogaethau

Disgrifiad

Dadansoddiad o’r holl hysbysiadau gorfodi gwasanaethau cymdogaethau a gyhoeddwyd o fewn pob blwyddyn ariannol. Dadansoddir hyn yn ôl trosedd, cyfanswm yr Hysbysiad Cosb Benodedig (HCB), cyfanswm y nifer o HCB a ddosbarthwyd, yr incwm a grëwyd, a dalwyd yr HCB neu beidio a hefyd unrhyw gamau cyfreithiol, os y’u cymerwyd. Mae’r set data hwn yn cynnwys gwybodaeth hanesyddol sy’n dyddio yn ôl i 1 Ebrill 2011. Caiff setiau data eu diweddaru'n chwarterol.

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Neighbourhood Services Enforcement - Quarter 1 2017-18.xlsxNeighbourhood Services Enforcement - Quarter 1 2017-18Q12017-18