:  

Penalty Charge Notices - MTO and Parking Quarter 1 2019-20

A breakdown of all moving traffic and parking enforcement notices issued within the quarter including bus lane fines and yellow box junction fines. This information is broken down per week and includes the location of the offence. Also included in this data set is information relating to appeals and the income received. Please note that Appeals/Write offs can be subject to change. These figures exclude anything with car parking charges this is merely parking enforcement and moving traffic offence enforcement. This data set replaces the separate Moving Traffic Offences and Penalty Charge Notices - Parking

Enw Arddangos

Hysbysiadau Tâl Cosb –MTO a pharcio

Disgrifiad

Dadansoddiad o’r holl droseddau traffig sy’n symud a ddosbarthwyd o fewn y chwarter gan gynnwys dirwyon lôn fysus a dirwyon cyffyrdd blwch melyn. Dadansoddir y wybodaeth hon yn ôl wythnos ac mae’n cynnwys lleoliad y drosedd. Yn gynwysedig hefyd yn y set data hwn mae gwybodaeth sy’n perthyn i apeliadau a'r incwm a dderbyniwyd. Sylwer y gall Apeliadau/eitemau a gaiff eu dileu fod yn destun newid. Mae’r ffigyrau hyn yn eithrio unrhyw beth sydd â thaliadau parcio ceir; mae hyn yn orfodi parcio a gorfodi troseddau traffig yn unig. Mae’r set data yn cymryd lle Troseddau Traffig Sy’n Symud a Hysbysiadau Tâl Cosb – Parcio

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Penalty Charge Notices - MTO and Parking Quarter 1 2019-20.xlsxPenalty Charge Notices - MTO and Parking Quarter 1 2019-20Q12019