:  

Private Equity - Quarter 1 2016-17

All Cardiff Council's Private Equity Funds. This list includes, specifically, Commitment, Contribution Value and Internal Rate of Return.

Enw Arddangos

Holl Gronfeydd Ecwiti Preifat

Disgrifiad

Holl Gronfeydd Ecwiti Preifat Cyngor Caerdydd. Mae’r rhestr yn cynnwys, yn benodol, Ymrwymiad, Gwerth Cyfraniadau a Chyfradd Dychwelyd Fewnol.

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Private Equity - Quarter 1 2016-17.csvPrivate Equity - Quarter 1 2016-17Q12016-17
Private Equity - Quarter 1 2016-17.pdfPrivate Equity - Quarter 1 2016-17Q12016-17
Private Equity - Quarter 1 2016-17.xlsxPrivate Equity - Quarter 1 2016-17Q12016-17