:  

Public Access Free Wi-Fi Quarter 2014-15

A list of all public places within the City of Cardiff that can access the City of Cardiff Council's free Wi-Fi service.

Enw Arddangos

WiFi am Ddim Mynediad Cyhoeddus

Disgrifiad

Rhestr o’r holl fannau cyhoeddus o fewn Dinas Caerdydd a all gael mynediad at wasanaeth diwifr am ddim Cyngor Dinas Caerdydd.

Description.


View All Properties
Edit Properties

  
  
  
  
Public Access Free Wi-Fi.csvPublic Access Free Wi-FiQ42015
Public Access Free Wi-Fi.pdfPublic Access Free Wi-FiQ42015
Public Access Free Wi-Fi.xlsxPublic Access Free Wi-FiQ42015