Business Rates - Write Ons - Update 1 2018

This includes primary liable party name, full property address, postcode, account start date, account end date. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted. Mae hyn yn cynnwys enw'r prif barti sy’n atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post , dyddiad dechrau’r cyfrif, dyddiad diwedd y cyfrif. Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.

Enw Arddangos
Disgrifiad
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Business Rates - Write Ons - Update 1 2018.xlsx
  
N/A2018