Business Rates - Current Empty Exemptions - Update 1 2018

This includes properties that have no empty rates to pay.  The list includes the property address, postcode and BA reference number. Mae hyn yn cynnwys eiddo nad oes ganddynt unrhyw drethi gwag i'w talu. Mae’r rhestr yn cynnwys cyfeiriad yr eiddo, cod post a chyfeirnod BA.

Enw Arddangos
Disgrifiad
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Business Rates - Current Empty Exemptions - Update 1 2018.xlsx
  
N/A2018