Business Rates - Closed Accounts with Credits Update - 1 2018_XNFA59

This includes primary liable party name, full property address, post code, outstanding debt and account end date. Please note all entries for less than £1.00 have already been removed and for data protection purposes any personal information has been redacted. Mae hyn yn cynnwys enw'r prif barti sy’n atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post y ddyled sy’n ddyledus a dyddiad diwedd y cyfrif. Sylwer, cafodd pob cofnod am lai na £1.00 eu dileu eisoes ac at ddibenion diogelu data ni chafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.

Enw Arddangos
Disgrifiad
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Business Rates - Closed Accounts with Credits - Update 1 2018.xlsx
  
N/A2018