Business Rates - Write Ons - Update 2 2018

This includes primary liable party name, full property address, transaction entry date, entry amount, account end date, entry to year, transaction class, and transaction code. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted. Mae hyn yn cynnwys enw’r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, dyddiad cofnodi'r trafodyn, cyfanswm y cofnod, dyddiad diwedd y cyfrif, cofnod i'r flwyddyn, dosbarth y trafodyn a chod y trafodyn. Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.

Enw Arddangos
Disgrifiad
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Business Rates - Write Ons - Update 2 2018.xlsx
  
N/A2018