Private Equity - Quarter 1 2018-19

All Cardiff Council's Private Equity Funds. This list includes, specifically, Commitment, Contribution Value and Internal Rate of Return. Holl Gronfeydd Ecwiti Preifat Cyngor Caerdydd. Mae’r rhestr yn cynnwys, yn benodol, Ymrwymiad, Gwerth Cyfraniadau a Chyfradd Dychwelyd Fewnol.

Enw Arddangos
Disgrifiad
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Private Equity - Quarter 1 2018-19.xlsx
  
Q12018-19