Business Rates - Mandatory or Discretionary Rate Relief - Update 1 2019

All properties in receipt of mandatory or discretionary rate relief including primary liable party name, full property address, postcode, current relief type, current relief award start date. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.

Enw ArddangosCyfraddau Busnes- Rhyddhad Cyfradd Mandadol neu yn ôl Disgresiwn
Disgrifiad<div class="ExternalClassD32503421D61431B9B31FC2AB0AB9A9A">Pob eiddo sy’n derbyn rhyddhad trethi mandadol neu ddewisol gan gynnwys enw’r prif barti, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post, math y rhyddhad presennol, dyddiad cychwyn y dyfarniad rhyddhad presennol.  Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.</div>
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Business Rates - Mandatory or Discretionary Rate Relief - Update 1 2019.xlsx
  
N/A2019ddwywaith y flwyddynrhestrau a chofrestrau
<div class="ExternalClass14AADAF8846D42E28A5E666A86F71F5B">Pob eiddo sy’n derbyn rhyddhad trethi mandadol neu ddewisol gan gynnwys enw’r prif barti, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post, math y rhyddhad presennol, dyddiad cychwyn y dyfarniad rhyddhad presennol.  Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.</div>
Cyllid a Chaffael