Business Rates - Live Properties - Update 1 2019

Business Rates - A list of all live hereditaments including full property address, postcode, current rateable value, 2010 NDR - analysis code description, Valuation Office ref, primary liable party name and account start date. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.

Enw ArddangosCyfraddau Busnes – Eiddo Byw
Disgrifiad<div class="ExternalClass65740D26649B42EA9C8DE1D75DB86609">​Ardrethi Busnes – Rhestr o bob etifeddiant byw gan gynnwys cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post, gwerth ardrethol presennol, 2010 disgrifiad cod dadansoddi, cyfeirnod y Swyddfa Prisio, enw’r prif barti sy’n atebol a dyddiad cychwyn y cyfrif. Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.</div>
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Bussiness Rates - Live Properties - Update 1 2019.xlsx
  
N/A2019ddwywaith y flwyddynrhestrau a chofrestrau
<div class="ExternalClass3FAA1D092BCD4C8E803C56E4AAEABBBD">​Ardrethi Busnes – Rhestr o bob etifeddiant byw gan gynnwys cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post, gwerth ardrethol presennol, 2010 disgrifiad cod dadansoddi, cyfeirnod y Swyddfa Prisio, enw’r prif barti sy’n atebol a dyddiad cychwyn y cyfrif. Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.</div>
Cyllid a Chaffael