Benefit Claims 2018-2019

A total figure of benefit claims broken down by benefit for financial year 2014-2015,  including Housing Revenue Accounts Rent Rebate Expenditure, Rent Allowance Expenditure and Council Tax Reduction Expenditure

Enw ArddangosHawliadau Budd-daliadau
Disgrifiad<div class="ExternalClassE6E001A037C84EB890CECF046FEF831C">​Cyfanswm o hawliadau budd-daliadau a ddadansoddir yn ôl budd-dal ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-2015, gan gynnwys Gwariant ar Ad-daliadau Rhent Cyfrifon Refeniw Tai </div>
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Benefit Claims 2018-19.xlsx
  
N/A2019bob blwyddynyr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario
<div class="ExternalClass6D4DA04170D648D5A0966BB78FD6AEEE">​Cyfanswm o hawliadau budd-daliadau a ddadansoddir yn ôl budd-dal ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-2015, gan gynnwys Gwariant ar Ad-daliadau Rhent Cyfrifon Refeniw Tai </div>
Tai