Private Equity - Quater 3 2018-19

All Cardiff Council's Private Equity Funds. This list includes, specifically, Commitment, Contribution Value and Internal Rate of Return.

Enw ArddangosHoll Gronfeydd Ecwiti Preifat
Disgrifiad<div class="ExternalClass223FDF7F7C5940AC99B64D4CE87C0EDA">Holl Gronfeydd Ecwiti Preifat Cyngor Caerdydd. Mae’r rhestr yn cynnwys, yn benodol, Ymrwymiad, Gwerth Cyfraniadau a Chyfradd Dychwelyd Fewnol.</div>
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Private Equity - Quater 3 2018-19.xlsx
  
Q32019bob chwarter