Employee Equality Data - 2017-18

Cardiff Council as a local authority has a specific duty under the Equality Act (2010) to collect and report on employment and pay information. The datasets attached fulfil our specific duty requirements. Our employee data includes information on: recruitment, training, grievance and disciplinary procedures and pay differences. Mae gan Gyngor Caerdydd fel awdurdod lleol ddyletswydd benodol dan y Ddeddf Cydraddoldeb (2010) i gasglu ac adrodd ar wybodaeth cyflogaeth a thâl. Mae’r setiau data a atodir yn cyflawni ei gofynion dyletswydd penodol. Mae ein data cyflogeion yn cynnwys Gwybodaeth am: recriwtio, hyfforddiant, gweithdrefnau camwedd a disgyblu a gwahaniaethau tâl.

Enw Arddangos
Disgrifiad
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Data Cydraddoldeb Cyflogeion - 2018.xlsx
  
N/A2018bob blwyddyn
Employee Equality Data - 2018.ods
  
N/A2018bob blwyddyn