Council Tax Band Charges 2018-19

A dataset providing details of Council Tax band charges by financial year. The amount of Council Tax you pay depends on which area of Cardiff you live in and which valuation band your property is in. The valuation band is determined by the Valuation Office Agency. Further information can be found on their website. Further information relating to Council Tax can be accessed here: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Council-tax/Pages/default.aspx

Enw ArddangosTaliadau Bandiau’r Dreth Gyngor
Disgrifiad<div class="ExternalClassC1477A6336DD4D12811DF3F92589A47F">Set data sy’n rhoi manylion o newidiadau taliadau bandiau’r Dreth Gyngor yn ôl blwyddyn ariannol. Mae cyfanswm y Dreth Gyngor rydych yn ei dalu yn dibynnu ar ym mha ardal yng Nghaerdydd rydych yn byw ac ym mha fand prisio y mae eich eiddo. Pennir y band prisio gan Asiantaeth Y Swyddfa Brisio Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan. Gellir cael rhagor o wybodaeth sy’n perthyn i’r Dreth Gyngor yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Y-Dreth-Gyngor/Pages/default.aspx </div>
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Council Tax Bands 2018-19.pdf
  
N/A2019