Business Rates - New Accounts - Update 2 2019-20

This includes primary liable party name, full property address, postcode, account start date, account end date. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.

Enw ArddangosCyfraddau Busnes – Cyfrifon Newydd
Disgrifiad<div class="ExternalClassDD6086CE59EB475598F296DB67C174EA">Mae hyn yn cynnwys enw’r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, dyddiad cofnodi'r trafodyn, cyfanswm y cofnod, dyddiad diwedd y cyfrif, cofnod i'r flwyddyn, dosbarth y trafodyn a chod y trafodyn. Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.</div>
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Business Rates - New Accounts - Update 2 2019-20.xlsx
  
N/A2020ddwywaith y flwyddynrhestrau a chofrestrau
<div class="ExternalClass0AD3294947474E5595708FBDCA356C0B">Mae hyn yn cynnwys enw’r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, dyddiad cofnodi'r trafodyn, cyfanswm y cofnod, dyddiad diwedd y cyfrif, cofnod i'r flwyddyn, dosbarth y trafodyn a chod y trafodyn. Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.</div>
Cyllid a Chaffael