Business Rates - Closed Accounts with Credits - Update 2 2019-20

​This includes primary liable party name, full property address, post code, outstanding debt and account end date. Please note all entries for less than £1.00 have already been removed and for data protection purposes any personal information has been redacted.

Enw ArddangosCyfraddau Busnes – Cyfrifon wedi’u cau gyda chredydau
Disgrifiad<div class="ExternalClass0646A8808BDA44A4A5B0E2FDD22CA281">​Mae hyn yn cynnwys enw'r prif barti sy’n atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post y ddyled sy’n ddyledus a dyddiad diwedd y cyfrif.                Sylwer, cafodd pob cofnod am lai na £1.00 eu dileu eisoes ac at ddibenion diogelu data ni chafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu. </div>
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Business Rates - Closed Accounts with Credits - Update 2 2019-20.xlsx
  
N/A2020ddwywaith y flwyddynrhestrau a chofrestrau
<div class="ExternalClass2B909A82DAA9435088DC1F3F6D8E0314">​Mae hyn yn cynnwys enw'r prif barti sy’n atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post y ddyled sy’n ddyledus a dyddiad diwedd y cyfrif.                Sylwer, cafodd pob cofnod am lai na £1.00 eu dileu eisoes ac at ddibenion diogelu data ni chafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu. </div>
Cyllid a Chaffael