Business Rates - Live Properties - Update 1 2020-21

Business Rates - A list of all live hereditaments including full property address, postcode, current rateable value, 2010 NDR - analysis code description, Valuation Office ref, primary liable party name and account start date. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.

Enw ArddangosCyfraddau Busnes – Eiddo Byw
Disgrifiad<div class="ExternalClass7CE9FE65EB804EFB92BCD013A70297FD">​Ardrethi Busnes – Rhestr o bob etifeddiant byw gan gynnwys cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post, gwerth ardrethol presennol, 2010 disgrifiad cod dadansoddi, cyfeirnod y Swyddfa Prisio, enw’r prif barti sy’n atebol a dyddiad cychwyn y cyfrif. Sylwer, at ddibenion diogelu data, cafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu.</div>
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Business Rates - Live Properties - Update 1 2020-21.xlsx