Business Rates - Current Empty Reliefs - Update 1 2020-21

This includes properties where empty rates are payable. The list includes the property address, postcode and BA reference number.

Enw ArddangosCyfraddau Busnes – Rhyddhad Gwag Cyfredol
Disgrifiad<div class="ExternalClassF5E008D1394B4B33A879439A05DA216A">Mae hyn yn cynnwys eiddo lle y bo trethi gwag yn daliadwy. Mae’r rhestr yn cynnwys cyfeiriad yr eiddo, cod post a chyfeirnod BA.</div>
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Business Rates - Current Empty Reliefs - Update 1 2020-21.xlsx
  
N/A2020ddwywaith y flwyddynrhestrau a chofrestrau
<div class="ExternalClass44A2EA0DD6384C01B0633367E01FE7DB">Mae hyn yn cynnwys eiddo lle y bo trethi gwag yn daliadwy. Mae’r rhestr yn cynnwys cyfeiriad yr eiddo, cod post a chyfeirnod BA.</div>
Cyllid a Chaffael