Business Rates - Closed Accounts with Credits - Update 2020-21

​This includes primary liable party name, full property address, post code, outstanding debt and account end date. Please note all entries for less than £1.00 have already been removed and for data protection purposes any personal information has been redacted.

Enw ArddangosCyfraddau Busnes – Cyfrifon wedi’u cau gyda chredydau
Disgrifiad<div class="ExternalClass003E2B5A530F4A9091E5DE38A1B3CE87">​Mae hyn yn cynnwys enw'r prif barti sy’n atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post y ddyled sy’n ddyledus a dyddiad diwedd y cyfrif.                Sylwer, cafodd pob cofnod am lai na £1.00 eu dileu eisoes ac at ddibenion diogelu data ni chafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu. </div>
Description.

View All Properties
Edit Properties

 

 

 
  
  
  
  
  
  
Disgrifiad
  
  
Description.
  
Business Rates - Closed Accounts with Credits - Update 1 2020-21.xlsx
  
N/A2020ddwywaith y flwyddynrhestrau a chofrestrau
<div class="ExternalClass97AADD7439DB49AF85B21EF9ACBE4EA6">​Mae hyn yn cynnwys enw'r prif barti sy’n atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post y ddyled sy’n ddyledus a dyddiad diwedd y cyfrif.                Sylwer, cafodd pob cofnod am lai na £1.00 eu dileu eisoes ac at ddibenion diogelu data ni chafodd unrhyw wybodaeth bersonol ei golygu. </div>
Cyllid a Chaffael