Skip Ribbon Commands Skip to main content
English
Sign In
Navigate Up

Data agored

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn ymrwymo i gyhoeddi mwy a mwy o'i ddata.  Mae hyn yn hybu bod yn agored a thryloywder ac yn rhoi'r gallu i eraill ail-ddefnyddio'r data mewn ffyrdd newydd a chyda dychymyg.

 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi mabwysiadu dull Llywodraeth y DU o gyhoeddi data at leiafswm o 3 seren. 

Golyga hyn fod ein data yn hawdd ei gael ac ar gael i’w ddefnyddio fel y bo angen (yn dibynnu ar y telerau a nodir yn Nhrwydded Llywodraeth Agored).  Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr holl setiau data rydym yn eu cyhoeddi'n cyrraedd y safon hon.

Data personol
Mae diogelu eich data personol yn hollbwysig i ni.  Data nad yw’n cynnwys data personol yn unig rydym yn ei gyhoeddi, neu ddata y mae’r elfennau personol wedi eu tynnu ohono.  Ni fydd cyhoeddi data'n amharu ar ein dyletswyddau o ran cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data.

Data.gov.uk
Data.gov.uk yw storfa ddata genedlaethol Llywodraeth y DU.  Y nod yw sicrhau bod y data a gyhoeddir gan sefydliadau'r sector cyhoeddus yn y DU ar gael yn rhwydd.  Ein bwriad yw rhoi’r symiau cynyddol o ddata sydd ar gael ar y wefan hon yn ogystal ag yma ar caerdydd.gov.uk.

Safon y data
Mae angen i’r data fod mor gywir â phosib ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau hynny cyn ei gyhoeddi.  Fodd bynnag, dydyn ni ddim am i safon y data fod yn rhwystr rhag cyhoeddi data ac os down i wybod am unrhyw broblem, rhown wybod i chi.   Gallwch chi hefyd ein helpu ni i wella safon ein data.  Os gwelwch unrhyw gamgymeriad, rhowch wybod i ni ac awn ati i’w gywiro.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Gweld PobexpandBenefit Claims

A total figure of benefit claims broken down by benefit for financial year 2014-2015,  including Housing Revenue Accounts Rent Rebate Expenditure, Rent Allowance Expenditure and Council Tax Reduction Expenditure


expandBusiness Rates - Closed Accounts with Credits

This includes primary liable party name, full property address, post code, outstanding debt and account end date. Please note all entries for less than £1.00 have already been removed and for data protection purposes any personal information has been redacted.


expandBusiness Rates - Current Empty Exemptions

This includes properties that have no empty rates to pay.  The list includes the property address, post code and BA reference number.


expandBusiness Rates - Current Empty Reliefs

This includes properties where empty rates are payable. The list includes the property address, post code and BA reference number.


expandBusiness Rates - Live Properties

Business Rates - A list of all live hereditaments including full property address, post code, current rateable value, 2010 NDR - analysis code description, Valuation Office ref, primary liable party name and account start date. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.


expandBusiness Rates - Mandatory or Discretionary Rate Relief

All properties in receipt of mandatory or discretionary rate relief including primary liable party name, full property address, post code, current relief type, current relief award start date. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.


expandBusiness Rates - New Accounts

This includes primary liable party name, full property address, post code, account start date, account end date. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.


expandBusiness Rates - Write Ons

This includes primary liable party name, full property address, transaction entry date, entry amount, account end date, entry to year, transaction class, transaction code. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.