Skip Ribbon Commands Skip to main content
English
Sign In
Navigate Up

Data agored

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn ymrwymo i gyhoeddi mwy a mwy o'i ddata.  Mae hyn yn hybu bod yn agored a thryloywder ac yn rhoi'r gallu i eraill ail-ddefnyddio'r data mewn ffyrdd newydd a chyda dychymyg.

 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi mabwysiadu dull Llywodraeth y DU o gyhoeddi data at leiafswm o 3 seren. 

Golyga hyn fod ein data yn hawdd ei gael ac ar gael i’w ddefnyddio fel y bo angen (yn dibynnu ar y telerau a nodir yn Nhrwydded Llywodraeth Agored).  Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr holl setiau data rydym yn eu cyhoeddi'n cyrraedd y safon hon.

Data personol
Mae diogelu eich data personol yn hollbwysig i ni.  Data nad yw’n cynnwys data personol yn unig rydym yn ei gyhoeddi, neu ddata y mae’r elfennau personol wedi eu tynnu ohono.  Ni fydd cyhoeddi data'n amharu ar ein dyletswyddau o ran cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data.

Data.gov.uk
Data.gov.uk yw storfa ddata genedlaethol Llywodraeth y DU.  Y nod yw sicrhau bod y data a gyhoeddir gan sefydliadau'r sector cyhoeddus yn y DU ar gael yn rhwydd.  Ein bwriad yw rhoi’r symiau cynyddol o ddata sydd ar gael ar y wefan hon yn ogystal ag yma ar caerdydd.gov.uk.

Safon y data
Mae angen i’r data fod mor gywir â phosib ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau hynny cyn ei gyhoeddi.  Fodd bynnag, dydyn ni ddim am i safon y data fod yn rhwystr rhag cyhoeddi data ac os down i wybod am unrhyw broblem, rhown wybod i chi.   Gallwch chi hefyd ein helpu ni i wella safon ein data.  Os gwelwch unrhyw gamgymeriad, rhowch wybod i ni ac awn ati i’w gywiro.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZexpandAllotment Sites

Cardiff has 28 active allotment sites with over 2,000 tenanted plots. Allotments are in high demand. This data set provides a  list of allotment sites including those managed by the Cardiff City Council and those self-managed. The data includes Site Name, Address and Electoral Division. Further information can be accessed https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Leisure-parks-and-culture/Allotments/Pages/default.aspx    

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeCouncil Managed Allotment Sites 2014-15Lists and registers2014-15N/AAnnually
TypeCouncil Managed Allotment Sites 2015-16Lists and registers2015-16N/AAnnually
TypeCouncil Managed Allotment Sites 2017-18Lists and registers2017-18N/AAnnually

expandBenefit Claims

A total figure of benefit claims broken down by benefit for financial year 2014-2015,  including Housing Revenue Accounts Rent Rebate Expenditure, Rent Allowance Expenditure and Council Tax Reduction Expenditure

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeBenefit Claims 2014-15What we spend and how we spend it2014-15Q1Annually
TypeBenefit Claims 2015-16What we spend and how we spend it2015-16N/AAnnually

expandBusiness Rates - Closed Accounts with Credits

This includes primary liable party name, full property address, post code, outstanding debt and account end date. Please note all entries for less than £1.00 have already been removed and for data protection purposes any personal information has been redacted.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeBusiness Rates - Closed Accounts with Credits - Update 2 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Closed Accounts with Credits - Update 1 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Closed Accounts with Credits - 2014Lists and registers2014N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Closed Accounts with Credits Update 2 2017Lists and registers2017N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Closed Accounts with Credits Update - 1 2018_XNFA59Lists and registers2018N/ABiannual

expandBusiness Rates - Current Empty Exemptions

This includes properties that have no empty rates to pay.  The list includes the property address, post code and BA reference number.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeBusiness Rates - Current Empty Exemptions - Update 2 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Current Empty Exemptions - Update 1 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Current Empty Exemptions - 2014Lists and registers2014N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Current Empty Exemptions - Update 2 2017Lists and registers2017N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Current Empty Exemptions - Update 1 2018_4C681JLists and registers2018N/ABiannual

expandBusiness Rates - Current Empty Reliefs

This includes properties where empty rates are payable. The list includes the property address, post code and BA reference number.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeBusiness Rates - Current Empty Reliefs - Update 2 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Current Empty Reliefs - Update 1 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Current Empty Reliefs - 2014Lists and registers2014N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Current Empty Reliefs - Update 2 2017Lists and registers2017N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Current Empty Reliefs - Update 1 2018Lists and registers2018N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Current Empty Reliefs - Update 2 2018Lists and registers2018N/ABiannual

expandBusiness Rates - Live Properties

Business Rates - A list of all live hereditaments including full property address, post code, current rateable value, 2010 NDR - analysis code description, Valuation Office ref, primary liable party name and account start date. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeBusiness Rates - Live Properties - Update 2 2015Lists and registers2015N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Live Properties - Update 1 2015Lists and registers2015N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Live Properties - Update 2 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Live Properties - Update 2 2017Lists and registers2017N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Live Properties - Update 1 2018_6W95X2Lists and registers2018N/ABiannual

expandBusiness Rates - Mandatory or Discretionary Rate Relief

All properties in receipt of mandatory or discretionary rate relief including primary liable party name, full property address, post code, current relief type, current relief award start date. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeBusiness Rates - Mandatory or Discretionary Rate Relief - Update 2 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Mandatory or Discretionary Rate Relief - Update 1 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Mandatory or Discretionary Rate Relief - 2014Lists and registers2014N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Mandatory or Discretionary Rate Relief - Update 2 2017Lists and registers2017N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Mandatory or Discretionary Rate Relief - Update 1 2018_AW0YQBLists and registers2018N/ABiannual

expandBusiness Rates - New Accounts

This includes primary liable party name, full property address, post code, account start date, account end date. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeBusiness Rates - New Accounts - Update 2 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeBusiness Rates - New accounts - Update 1 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeBusiness Rates - New Accounts - 2014Lists and registers2014N/ABiannual
TypeBusiness Rates - New Accounts - Update 2 2017Lists and registers2017N/ABiannual
TypeBusiness Rates - New Accounts - Update 1 2018_L3TS8LLists and registers2018N/ABiannual

expandBusiness Rates - Write Ons

This includes primary liable party name, full property address, transaction entry date, entry amount, account end date, entry to year, transaction class, transaction code. Please note for data protection purposes any personal information has been redacted.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeBusiness Rates - Write Ons - Update 2 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Write Ons - Update 1 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Write Ons - 2014Lists and registers2014N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Write Ons - Update 2 2017Lists and registers2017N/ABiannual
TypeBusiness Rates - Write Ons - Update 1 2018_E1U531Lists and registers2018N/ABiannual

expandCardiff Council Dataset Register

This is a comprehensive  list of all datasets currently published  by the City of Cardiff Council. Each dataset is published in a machine readable format and can be reused  as required (subject to the terms outlined in the Open Government Licence)

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeCardiff Council Dataset Register - Quarter 3 2016-17Lists and registers2016-17Q3Quarterly
TypeCardiff Council Dataset Register - Quarter 1 2016-17Lists and registers2016-17Q1Quarterly

expandCare Homes

Total figure of payments made to Care Homes in the financial year.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeFees Paid to Care Homes 2014-15What we spend and how we spend it2014-15Q1Annually
TypeFees Paid to Care Homes 2015-16What we spend and how we spend it2015-16N/AAnnually

expandCCTV Devices

A list of all CCTV devices operated within the City of Cardiff.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeCCTV Devices 2017-18Lists and registers2017-18N/AAnnually
TypeCCTV Devices 2015-16Lists and registers2015-16N/AAnnually

expandCCTV Enforcement Camera Locations

A list of CCTV device locations used for traffic enforcement within the City of Cardiff.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeCCTV Enforcement Camera Locations Quarter 3 2015-16Lists and registers2015-16Q3Quarterly
TypeCCTV Enforcement Camera Locations Quarter 1 2015-16Lists and registers2015-16Q1Quarterly
TypeCCTV Enforcement Camera Locations Q1 2016-17Lists and registers2016-17Q1Quarterly
TypeCCTV Enforcement Camera Locations Quarter 3 2016-17Lists and registers2016-17Q3Quarterly
TypeCCTV Enforcement Camera Locations Quarter 1 2017-18Lists and registers2017-18Q1Quarterly

expandCemeteries and Crematoria

Cardiff Bereavement Services is part of the City of Cardiff Council. We operate Cardiff Crematorium at Thornhill and 7 cemeteries in Cardiff. Further information including opening times can be accessed here: https://cardiffbereavement.co.uk/cemeteries/ 

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeCemeteries and Crematoria 2015-16Lists and registers2015N/AAnnually

expandCity Centre Footfall

A total figure of footfall to Cardiff City Council during the calendar year broken down by months.


File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeCity Centre Footfall 2014Lists and registers2014N/AAnnually
TypeCity Centre Footfall - 2016Lists and registers2016N/AAnnually

expandContracts Register

Cardiff Council has developed a Contract and Framework Calendar which provides a list of all the Council's current contracts and frameworks, including framework arrangements established by the Welsh Purchasing Consortium (WPC)​​​​​​​​​. This list of contracts is aimed to provide current and prospective suppliers and contractors with an idea of the variety of goods, services and works that the council buys. This list is to demonstrate the council's current contracts and frameworks. This does not provide a like-for-like guarantee that the same goods, services or works will be tendered again upon contract expiry.


File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeContracts Register Update 1 2016Lists and registers2016N/ABiannual
TypeContracts Register Update 1 2017Lists and registers2017N/ABiannual

expandCorporate Retention Schedule

A schedule providing details of record retention within the City of Cardiff Council.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeCorporate Retention Schedule 2016-17Our policies and procedures2016-17N/AAnnually
TypeCorporate Retention Schedule 2017-18Our policies and procedures2017-18N/AAnnually

expandCouncil Car Parks

A list of all council owned car parks including car capacity, blue badge spaces and motorcycle spaces.  Opening Hours and Sat Nav addresses can be accessed here: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/Parking-in-Cardiff/Car-parks/Pages/Car-Parks.aspx

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeCouncil Car parks 2016-17Lists and registers2016-17N/AAnnually

expandCouncil Housing Stock

A list of all Council Housing Stock, including sold and demolished dwellings.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeCouncil Housing Stock 2014-15Lists and registers2014-15N/AAnnually
TypeCouncil Housing Stock 2017-18Lists and registers2017-18N/AAnnually

expandCouncil Properties Under Occupation

A list of all Cardiff City Council owned properties which are deemed to be under occupation. The dataset shows properties by area, postcode sector and the number of bedrooms for each property.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeCouncil Properties Under Occupation 2015-16Lists and registers2015-16N/AAnnually

expandCouncil Tax Band Charges

A dataset providing details of Council Tax band charges by financial year. The amount of Council Tax you pay depends on which area of Cardiff you live in and which valuation band your property is in.  The valuation band is determined by the Valuation Office Agency. Further information can be found on their website.
Further information relating to Council Tax can be accessed here: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Council-tax/Pages/default.aspx


File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeCouncil Tax Band Charges 2015-16Our policies and procedures2015-16Q1Annually
TypeCouncil Tax Band Charges 2017-18Our policies and procedures2017-18N/AAnnually

expandCouncillor Allowances

The council publishes details of all allowances paid to councillors on an annual basis.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency

expandGrit Bin Locations

Grit bins are provided for use by members of the public and also the emergency services on the adopted highway. We will provide a salt container where a need has been identified on routes that are not on the pre-salting network. This list details locations of grit bins within the City of Cardiff. Further information relating to Winter Maintenance can be accessed here:  https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/Winter-maintenance/Pages/Winter-maintenance.aspx

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeGrit Bin Locations 2015Lists and registers2015Q1Annually
TypeGrit Bin Locations - 2016Lists and registers2016N/AAnnually

expandHackney Carriage Licences

A list of all registered Hackey Carriage vehicles registered in Cardiff. Hackney carriage vehicles can be hailed at the roadside or from a taxi rank and do not need to be pre-booked.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeHackney Carriage Licences - Update 2 2016Lists and registers2016N/ABiannual

expandHMO Licences - Additional

Houses in Multiple Occupation (HMO) The law requires that certain types of rented property are licensed in order to meet standards that ensure a house is safe for the occupants and that the landlord is competent, qualified and the most appropriate person to manage it.  This datasets shows additional HMO licences issued to properties within the Cathays and Plasnewydd area of the City of Cardiff.
Further information can be accessed here:  https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Business/Licences-and-permits/Houses-in-multiple-occupancy/Pages/default.aspx


File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeAdditional HMO Licences - Quarter 3 2015-16Lists and registers2015 - 16Q3Quarterly
TypeAdditional HMO Licences - Quarter 1 2015-16Lists and registers2015-16Q1Quarterly
TypeAdditional HMO Licences Quarter 2 2016-17Lists and registers2016-17Q2Quarterly
TypeAdditional HMO Licences Quarter 4 2016-17Lists and registers2016-17Q4Quarterly

expandHMO Licences - Mandatory

Houses in Multiple Occupation (HMO) The law requires that certain types of rented property are licensed in order to meet standards that ensure a house is safe for the occupants and that the landlord is competent, qualified and the most appropriate person to manage it.  This datasets shows A list of mandatory HMO licences issued to properties within the City of Cardiff.
Further information can be accessed here:  https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Business/Licences-and-permits/Houses-in-multiple-occupancy/Pages/default.aspx 


File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeMandatory HMO Licences Quarter 4 2014-15Lists and registers2014-15Q4Quarterly
TypeMandatory HMO Licences Quarter 2 2015-16Lists and registers2015-16Q2Quarterly
TypeMandatory HMO Licences Quarter 4 2015-16Lists and registers2015-16Q4Quarterly
TypeMandatory HMO Licences Quarter 3 2016-17Lists and registers2016-17Q3Quarterly
TypeHMO Mandatory Licensing Register - Quarter 2 2017-18Lists and registers2017-18Q2Quarterly

expandHMO Licences - Renewal

Houses in Multiple Occupation (HMO) The law requires that certain types of rented property are licensed in order to meet standards that ensure a house is safe for the occupants and that the landlord is competent, qualified and the most appropriate person to manage it.  This datasets shows a list of mandatory HMO licences with a 5 year expiry date issued to properties within the City of Cardiff.
Further information can be accessed here:  https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Business/Licences-and-permits/Houses-in-multiple-occupancy/Pages/default.aspx 


File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeRenewal of mandatory HMO licences Quarter 3 2015-16Lists and registers2015 - 16Q3Quarterly
TypeRenewal of mandatory HMO licences Quarter 1 2015-16Lists and registers2015-16Q1Quarterly
TypeRenewal of Mandatory HMO Licences Quarter 2 2016-17_NRE5Y2Lists and registers2016-17Q2Quarterly
TypeRenewal of Mandatory HMO Licences Quarter 3 2016-17Lists and registers2016-17Q3Quarterly
TypeRenewal of Mandatory HMO Licences Quarter 4 2016-17Lists and registers2016-17Q4Quarterly

expandJob Evaluation Grades

A list of all Cardiff Council employee job titles and pay grades.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeJob Evaluation Grades 2015-16Lists and registers2015-16N/AAnnually
TypeJob Evaluation Grades 2016-17Lists and registers2016-17N/AAnnually

expandLand and Building Assets

A list of council owned land and building assets which are deemed corporately owned.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeLand and Building Assets 2015-16Lists and registers2015-16N/AAnnually
TypeLand and Building Assets 2017-18Lists and registers2017-18N/AAnnually

expandLibraries Footfall

Footfall for all libraries within the City of Cardiff broken down by month for calendar year. Further information regarding Library Services can be accessed here: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Libraries-and-archives/Pages/default.aspx

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeLibraries Footfall - 2015Lists and registers2015Q1Annually
TypeLibraries Footfall - 2016Lists and registers2016N/AAnnually

expandLicenced Skin Piercers

A list of all licenced skin piercers within the City of Cardiff.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeLicenced Skin Piercers Quarter 3 2015-16Lists and registers2015-16Q3Quarterly
TypeLicenced Skin Piercers Quarter 1 2015-16Lists and registers2015-16Q1Quarterly
TypeLicenced Skin Piercers Quarter 1 2016-17Lists and registers2016-17Q1Quarterly

expandLooked After Children

A dataset showing the number of children who for a period of time were looked after by the authority.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeLooked After Children Quarter 4 2014-15Who we are and what we do2014-15Q4Quarterly
TypeLooked After Children Quarter 2 2015-16Lists and registers2015-16Q2Quarterly
TypeLooked after Children Quarter 4 2015-16Lists and registers2015-16N/AQuarterly
TypeLooked After Children - Quarter 1 2016-17Lists and registers2016-17Q1Quarterly
TypeLooked After Children Quarter 3 2016-17Lists and registers2016-17Q4Quarterly
TypeLooked After Children Quarter 1 2017-18Lists and registers2017-18Q1Quarterly

expandMoving Traffic Offences

A list of all moving traffic offences issued within the quarter including bus lane fines and yellow box junction fines. This information is broken down per week and includes the location of the offence.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeMoving Traffic Offences Quarter 3 2015-16Lists and registers2015-16Q3Quarterly
TypeMoving Traffic Offences Quarter 1 2016-17Lists and registers2016-17Q1Quarterly
TypeMoving Traffic Offences Quarter 3 2016-17Lists and registers2016-17Q3Quarterly

expandNeighbourhood Services Enforcement

A breakdown of all neighbourhood service enforcement notices issued within each financial year. This is broken down by offence, the Fixed Penalty Notice (FPN) amount, total number of FPN's issued, income generated, whether the FPN has been paid or not and also any legal action, if taken.

This data set includes historic information dating back to 1st April 2011. Future datasets will be updated quarterly.


File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeNeighbourhood Services Enforcement - Quarter 1 2017-18Lists and registers2017-18Q1Quarterly

expandPenalty Charge Notices - Bus Lanes

Total number of bus lane fines issued per quarter.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypePenalty Charge Notices - Bus Lanes Quarter 2 2015-16Lists and registers2015-16Q2Quarterly

expandPenalty Charge Notices - MTO and Parking

A breakdown of all moving traffic and parking enforcement notices issued within the quarter including bus lane fines and yellow box junction fines. This information is broken down per week and includes the location of the offence. Also included in this data set is information relating to appeals and the income received.

Please note that Appeals/Write offs can be subject to change.

These figures exclude anything with car parking charges this is merely parking enforcement and moving traffic offence enforcement.

This data set replaces the seperate Moving Traffic Offences and


File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypePenalty Charge Notices - MTO and Parking Quarter 4 2016-17Lists and registers2016-17Q4Quarterly
TypePenalty Charge Notices - MTO and Parking Quarter 2 2017-18Lists and registers2017-18Q2Quarterly
TypePenalty Charge Notices - MTO and Parking Quarter 1-3 2018-19Lists and registers2018-19Q3Quarterly

expandPenalty Charge Notices - Parking

Total number of parking fines issued per quarter.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypePenalty Charge Notices - Parking Quarter 3 2015-16Lists and registers2015-16Q3Quarterly
TypePenalty Charge Notices - Parking Quarter 1 2015-16Lists and registers2015-16Q1Quarterly
TypePenalty Charge Notices - Parking Quarter 1 2016-17Lists and registers2016-17Q1Quarterly
TypePenalty Charge Notices - Parking Quarter 3 2016-17Lists and registers2016-17Q3Quarterly

expandPlay Sites

A list of all play sites located within Cardiff.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypePlay Sites 2016-17Lists and registers2016-17N/AAnnually
TypePlay Sites 2017-18Lists and registers2017-18N/AAnnually

expandPotholes

A list of recorded potholes within the City of Cardiff.This dataset details location, the date recorded and completion dates.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency

expandPrivate Equity Funds

All Cardiff Council's Private Equity Funds. This list includes, specifically, Commitment, Contribution Value and Internal Rate of Return.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypePrivate Equity - Quarter 4 2015-16Lists and registers2015-16Q4Quarterly
TypePrivate Equity - Quarter 2 2015-16Lists and registers2015-16Q2Quarterly
TypePrivate Equity - Quarter 1 2016-17Lists and registers2016-17Q1Quarterly
TypePrivate Equity - Quarter 4 2016-17Lists and registers2016-17Q4Quarterly
TypePrivate Equity - Quarter 1 2017-18Lists and registers2017-18Q1Quarterly
TypePrivate Equity - Quarter 3 2017-18Lists and registers2017-18Q3Quarterly
TypePrivate Equity - Quarter 1 2018-19Lists and registers2018-19Q1Quarterly

expandPrivate Hire Licenced Hire Operators

Anyone who wants to accept private hire bookings must be licensed as a private hire operator. This is a list of all private licenced hire operators within the City of Cardiff and is updated on a quarterly basis. Anyone who wants to accept private hire bookings must be licensed as a private hire operator. This is a list of all private licenced hire operators within the City of Cardiff and is updated on a quarterly basis.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypePrivate Hire Licenced Hire Operators Quarter 3 2016-17Lists and registers2016-17Q3Quarterly

expandPrivate Hire Licences

A list of all registered Private Hire vehicles registered in Cardiff. Private hire vehicles must be pre-booked for a pre-defined fare via a licensed operator, for whom the driver works. It is an offence for the driver to pick up a fare that has been hailed at the roadside.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypePrivate Hire Licences - Update 2 2016Lists and registers2016N/ABiannual

expandPrivate Licenced Hire Operators

Anyone who wants to accept private hire bookings must be licensed as a private hire operator. This is a list of all private licenced hire operators within the City of Cardiff and is updated on a quarterly basis. Anyone who wants to accept private hire bookings must be licensed as a private hire operator. This is a list of all private licenced hire operators within the City of Cardiff and is updated on a quarterly basis.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypePrivate Licenced Hire Operators Quarter 4 2014-15Lists and registers2014-15Q4Quarterly
TypePrivate Licenced Hire Operators Quarter 2 2015-16Lists and registers2015-16Q2Quarterly
TypePrivate Hire Licenced Hire Operators Quarter 4 2015-16Lists and registers2015-16Q4Quarterly
TypePrivate Hire Licenced Hire Operators Quarter 2 2016-17Lists and registers2016-17Q2Quarterly

expandPublic Access Free Wi-Fi

A list of all public places within the City of Cardiff that can access the City of Cardiff Council's free Wi-Fi service.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypePublic Access Free Wi-Fi 2015Lists and registers2015Q1Annually
TypePublic Access Free Wi-Fi 2015-16Lists and registers2015-16N/AAnnually

expandPublic Rights of Way

Public rights of way are footpaths, bridleways and byways open to all traffic and any roads used as public paths. In total there are well over 100 miles of public rights of way across Cardiff.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypePublic Rights of Way 2016-17Lists and registers2016-17N/AAnnually

expandSchools - Nursery

A list of all Nursery Schools within the City of Cardiff including contact details and Head Teacher.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeNursery Schools 2014-15Lists and registers2014-15N/AAnnually

expandSchools - Primary

A list of all Primary Schools within the City of Cardiff including contact details and Head Teacher.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency

expandSchools - Special

A list of all Special Educational Needs Schools within the City of Cardiff including contact details and Head Teacher.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeSpecial Schools - 2014-15Lists and registers2014-15N/AAnnually

expandSchools Agency Supply Staff Expenditure

Amount spent by schools on agency supply staff during the financial year.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeSchools Agency Supply Staff Expenditure 2015-16Lists and registers2015-16N/AAnnually

expandSchools- Secondary

A list of all Secondary Schools within the City of Cardiff including contact details and Head Teacher.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeSecondary Schools 2014-15Lists and registers2014-15N/AAnnually

expandSenior Officer Salaries

The City of Cardiff Council publishes details of all Senior Officers annual salaries.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeSenior Officer Salaries 2016-17Lists and registers2016-17N/AAnnually
TypeSenior Officer Salaries 2017-18What we spend and how we spend it2017-18N/AAnnually

expandTraffic Signal Junctions and Crossings

A list of all traffic signal junction locations and pedestrian crossing locations within the City of Cardiff.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeTraffic Signal Junctions and Crossings 2017-18Lists and registers2017-18N/AAnnually

expandUnaccompanied Asylum Seeking Children

An annual review of Unaccompanied Asylum Seeking Children within the City of Cardiff Council including age assessments and legal proceedings.


File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency

expandWaste Management - Ward Collections

Recycling is collected every week in green bags.  Food waste collected every week in brown kerbside caddies.  General waste and Garden waste is collected less often.  The containers used for general waste and garden waste is dependent on your property type. Collection days may change if there is  a bank holiday.  Further information can be found at https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Rubbish-and-recycling/When-are-my-bins-collected/Pages/default.aspx#wcc

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeWard Waste Collection Dates Update 1 2016Lists and registers2016N/ABiannual

expandWedding Premises

Marriages and Civil Partnerships must take place either in the Register Office or an approved building. Religious ceremonies can only be conducted in religious buildings. This dataset details all licenced wedding venues.

File TypeName (for use in forms)Publication SchemeYearQuarterFrequency
TypeWedding Premises 2015-16Lists and registers2015-16Q1Annually