Skip Ribbon Commands Skip to main content
English
Sign In
Navigate Up

Data agored

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn ymrwymo i gyhoeddi mwy a mwy o'i ddata.  Mae hyn yn hybu bod yn agored a thryloywder ac yn rhoi'r gallu i eraill ail-ddefnyddio'r data mewn ffyrdd newydd a chyda dychymyg.

 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi mabwysiadu dull Llywodraeth y DU o gyhoeddi data at leiafswm o 3 seren. 

Golyga hyn fod ein data yn hawdd ei gael ac ar gael i’w ddefnyddio fel y bo angen (yn dibynnu ar y telerau a nodir yn Nhrwydded Llywodraeth Agored).  Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr holl setiau data rydym yn eu cyhoeddi'n cyrraedd y safon hon.

Data personol
Mae diogelu eich data personol yn hollbwysig i ni.  Data nad yw’n cynnwys data personol yn unig rydym yn ei gyhoeddi, neu ddata y mae’r elfennau personol wedi eu tynnu ohono.  Ni fydd cyhoeddi data'n amharu ar ein dyletswyddau o ran cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data.

Data.gov.uk
Data.gov.uk yw storfa ddata genedlaethol Llywodraeth y DU.  Y nod yw sicrhau bod y data a gyhoeddir gan sefydliadau'r sector cyhoeddus yn y DU ar gael yn rhwydd.  Ein bwriad yw rhoi’r symiau cynyddol o ddata sydd ar gael ar y wefan hon yn ogystal ag yma ar caerdydd.gov.uk.

Safon y data
Mae angen i’r data fod mor gywir â phosib ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau hynny cyn ei gyhoeddi.  Fodd bynnag, dydyn ni ddim am i safon y data fod yn rhwystr rhag cyhoeddi data ac os down i wybod am unrhyw broblem, rhown wybod i chi.   Gallwch chi hefyd ein helpu ni i wella safon ein data.  Os gwelwch unrhyw gamgymeriad, rhowch wybod i ni ac awn ati i’w gywiro.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Gweld PobexpandPenalty Charge Notices - Bus Lanes

Total number of bus lane fines issued per quarter.


expandPenalty Charge Notices - MTO and Parking

A breakdown of all moving traffic and parking enforcement notices issued within the quarter including bus lane fines and yellow box junction fines. This information is broken down per week and includes the location of the offence. Also included in this data set is information relating to appeals and the income received.

Please note that Appeals/Write offs can be subject to change.

These figures exclude anything with car parking charges this is merely parking enforcement and moving traffic offence enforcement.

This data set replaces the seperate Moving Traffic Offences andexpandPenalty Charge Notices - Parking

Total number of parking fines issued per quarter.


expandPlay Sites

A list of all play sites located within Cardiff.


expandPotholes

A list of recorded potholes within the City of Cardiff.This dataset details location, the date recorded and completion dates.


expandPrivate Equity Funds

All Cardiff Council's Private Equity Funds. This list includes, specifically, Commitment, Contribution Value and Internal Rate of Return.


expandPrivate Hire Licenced Hire Operators

Anyone who wants to accept private hire bookings must be licensed as a private hire operator. This is a list of all private licenced hire operators within the City of Cardiff and is updated on a quarterly basis. Anyone who wants to accept private hire bookings must be licensed as a private hire operator. This is a list of all private licenced hire operators within the City of Cardiff and is updated on a quarterly basis.


expandPrivate Hire Licences

A list of all registered Private Hire vehicles registered in Cardiff. Private hire vehicles must be pre-booked for a pre-defined fare via a licensed operator, for whom the driver works. It is an offence for the driver to pick up a fare that has been hailed at the roadside.


expandPrivate Licenced Hire Operators

Anyone who wants to accept private hire bookings must be licensed as a private hire operator. This is a list of all private licenced hire operators within the City of Cardiff and is updated on a quarterly basis. Anyone who wants to accept private hire bookings must be licensed as a private hire operator. This is a list of all private licenced hire operators within the City of Cardiff and is updated on a quarterly basis.


expandPublic Access Free Wi-Fi

A list of all public places within the City of Cardiff that can access the City of Cardiff Council's free Wi-Fi service.


expandPublic Rights of Way

Public rights of way are footpaths, bridleways and byways open to all traffic and any roads used as public paths. In total there are well over 100 miles of public rights of way across Cardiff.