Skip Ribbon Commands Skip to main content
English
Sign In
Navigate Up

Data agored

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn ymrwymo i gyhoeddi mwy a mwy o'i ddata.  Mae hyn yn hybu bod yn agored a thryloywder ac yn rhoi'r gallu i eraill ail-ddefnyddio'r data mewn ffyrdd newydd a chyda dychymyg.

 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi mabwysiadu dull Llywodraeth y DU o gyhoeddi data at leiafswm o 3 seren. 

Golyga hyn fod ein data yn hawdd ei gael ac ar gael i’w ddefnyddio fel y bo angen (yn dibynnu ar y telerau a nodir yn Nhrwydded Llywodraeth Agored).  Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr holl setiau data rydym yn eu cyhoeddi'n cyrraedd y safon hon.

Data personol
Mae diogelu eich data personol yn hollbwysig i ni.  Data nad yw’n cynnwys data personol yn unig rydym yn ei gyhoeddi, neu ddata y mae’r elfennau personol wedi eu tynnu ohono.  Ni fydd cyhoeddi data'n amharu ar ein dyletswyddau o ran cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data.

Data.gov.uk
Data.gov.uk yw storfa ddata genedlaethol Llywodraeth y DU.  Y nod yw sicrhau bod y data a gyhoeddir gan sefydliadau'r sector cyhoeddus yn y DU ar gael yn rhwydd.  Ein bwriad yw rhoi’r symiau cynyddol o ddata sydd ar gael ar y wefan hon yn ogystal ag yma ar caerdydd.gov.uk.

Safon y data
Mae angen i’r data fod mor gywir â phosib ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau hynny cyn ei gyhoeddi.  Fodd bynnag, dydyn ni ddim am i safon y data fod yn rhwystr rhag cyhoeddi data ac os down i wybod am unrhyw broblem, rhown wybod i chi.   Gallwch chi hefyd ein helpu ni i wella safon ein data.  Os gwelwch unrhyw gamgymeriad, rhowch wybod i ni ac awn ati i’w gywiro.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Gweld PobexpandCardiff Council Dataset Register

This is a comprehensive  list of all datasets currently published  by the City of Cardiff Council. Each dataset is published in a machine readable format and can be reused  as required (subject to the terms outlined in the Open Government Licence)


expandCare Homes

Total figure of payments made to Care Homes in the financial year.


expandCCTV Devices

A list of all CCTV devices operated within the City of Cardiff.


expandCCTV Enforcement Camera Locations

A list of CCTV device locations used for traffic enforcement within the City of Cardiff.


expandCemeteries and Crematoria

Cardiff Bereavement Services is part of the City of Cardiff Council. We operate Cardiff Crematorium at Thornhill and 7 cemeteries in Cardiff. Further information including opening times can be accessed here: https://cardiffbereavement.co.uk/cemeteries/ 


expandCity Centre Footfall

A total figure of footfall to Cardiff City Council during the calendar year broken down by months.expandContracts Register

Cardiff Council has developed a Contract and Framework Calendar which provides a list of all the Council's current contracts and frameworks, including framework arrangements established by the Welsh Purchasing Consortium (WPC)​​​​​​​​​. This list of contracts is aimed to provide current and prospective suppliers and contractors with an idea of the variety of goods, services and works that the council buys. This list is to demonstrate the council's current contracts and frameworks. This does not provide a like-for-like guarantee that the same goods, services or works will be tendered again upon contract expiry.expandCorporate Retention Schedule

A schedule providing details of record retention within the City of Cardiff Council.


expandCouncil Car Parks

A list of all council owned car parks including car capacity, blue badge spaces and motorcycle spaces.  Opening Hours and Sat Nav addresses can be accessed here: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/Parking-in-Cardiff/Car-parks/Pages/Car-Parks.aspx


expandCouncil Housing Stock

A list of all Council Housing Stock, including sold and demolished dwellings.


expandCouncil Properties Under Occupation

A list of all Cardiff City Council owned properties which are deemed to be under occupation. The dataset shows properties by area, postcode sector and the number of bedrooms for each property.


expandCouncil Tax Band Charges

A dataset providing details of Council Tax band charges by financial year. The amount of Council Tax you pay depends on which area of Cardiff you live in and which valuation band your property is in.  The valuation band is determined by the Valuation Office Agency. Further information can be found on their website.
Further information relating to Council Tax can be accessed here: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Council-tax/Pages/default.aspxexpandCouncillor Allowances

The council publishes details of all allowances paid to councillors on an annual basis.